Blogg

Enligt ICA kommer vi äta julfrukost och pyssla i jul

När sommaren precis tagit slut och hösten började komma genomförde ICA en julundersökning med hjälp av TNS-SIFO. En undersökning som publicerades i september och som grundar sig på svar från 1000 personer mellan 18 och 65 år. Så vad visade undersökning att vi prioriterar i juletider?

Julfrukost – Gärna ekologiskt

Hur viktig är julfrukosten? Väldigt viktig enligt undersökningen. Det var nämligen hela 48% som svarade att de åt en speciell julaftonsfrukost. Vad frukosten ska bestå av finns det olika åsikter om. Däremot går det att se en röd tråd vilket är att ekologiskt och närproducerat ökar i popularitet. Det är även något som sedan återspeglar sig när julbordet ska dukas upp.

Enligt en kundpanel som kompletterade undersökningen ansåg 24% att det var viktigt att matvarorna på både frukostbordet och middagsbordet var ekologiska.

Mer tid med varandra – mindre tid för förberedelse

I genomsnitt var det 51% som önskade att det fanns mer tid att bara vara tillsammans med nära och kära. Siffran var högst hos föräldrar med barn i hemmet (61%). Vad är det då som tar all tid? Till stor del alla förberedelser för julen. Hela 32% ansåg att det största problemet var att få tid att hinna med allt som ska göras inför dopparedagen. En stress som även återspeglar sig i tiden som läggs på att fixa julmaten. Hos föräldrarna (som helst ville var med barnen) var det 42% som ansåg att tiden för att förbereda maten var för liten.

Önskemål finns alltså om mer tid. Men vad vill man göra?

Julpyssel står högt upp på listan (27%) och därefter kommer att laga mat (19%). Pysslandet verkar däremot vara väldigt regionalt förankrat. Av de som bodde söderut i Sverige var det 51% som valde att de helst ville pyssla tillsammans. (Glöm inte att vi har fina erbjudanden på Linas Matkasse).

Mer tid  – för andra

En önskan finns även att fira jul med personer som annars skulle firat julen ensam. Det var 42% som ”skulle kunna tänka sig” göra detta. Men hur många som egentligen gör det framgick inte. Däremot finns en extra tanke till de som inte har det lika bra rent ekonomiskt. Det visar sig genom att 16% väljer att ge mer pengar till behövande under julen.

Fram med den ekologiska julfrukosten, ta tid för varandra och hjälps åt i köket. Ge sedan en extra slant till välgörande ändamål –  I alla fall om du vill göra som många andra.